AGENDA* Digitale Anjercollecte (Prins Bernhard Cultuurfonds)
  Van 28 mei t/m 5 juni is het mogelijk om een vrije gift te geven om onze vereniging en andere
  cultuurdragers te steunen.* Deelname festival Borkum (onder voorbehoud): 3 juli 2021* November Winds-concert: 20 november 2021

Alle activiteiten vinden plaats met in achtneming van de actuele RIVM-maatregelen!